Aanmeldingsformulier donateurs


Ik meld mij aan als donateur van Stichting ‘Foundation EénZijn’ en kies voor:

Maak uw keuze voor het type donateurschap

Vriend: € 50,-- per jaar:
U ontvangt 25% reductie op het entreegeld van 2 lezingen op jaarbasis en U ontvangt 25% reductie op de normale aanschafprijs van het boek ‘Voorbíj de Poort!’*

Begunstiger: € 75,-- per jaar:
U ontvangt 40% reductie op het entreegeld van 2 lezingen op jaarbasis en U ontvangt 40% reductie op de normale aanschafprijs van het boek ‘Voorbíj de Poort!’*

Beschermer: € 95,-- per jaar:
U ontvangt 50% reductie op het entreegeld van 2 lezingen op jaarbasis en U ontvangt 50% reductie op de normale aanschafprijs van het boek ‘Voorbíj de Poort!’*

Vrije gift per jaar:
Wanneer de hoogte van uw gift groter of gelijk is aan € 50,-- wordt u automatisch in één van bovenstaande categorieën ingedeeld.

Eenmaling vrije gift
U bent natuurlijk vrij een éénmalige donatie aan de stichting te doen.

*Na aanmelding kan u het machtigingsformulier ‘automatische incasso’ downloaden, en deze opsturen naar: Stichting Foundation Eénzijn, Havenstraat 18G, 9591 AK ONSTWEDDE. Na onvangst van dit formulier ontvangt u een vouchercode die in de webshop kan worden gebruikt voor korting op de aanschaf van het boek ‘Voorbíj de Poort!’.