Donateurs en Vrijwilligers

Donateurs

Als Stichting met een ideële doelstelling zonder winstoogmerk kan de Foundation haar doel niet bereiken zonder de financiële hulp van donateurs. Indien u het werk van de Stichting een warm hart toedraagt kunt u een bijdrage leveren door ‘vriend’, ‘begunstiger’ of ‘beschermer’ van de Foundation te worden.

Tegenover een jaarlijkse bijdrage vanaf € 50,-- per jaar ontvangt u als ‘vriend’ van de Foundation 25% reductie op het entreegeld van 2 lezingen op jaarbasis, naast de reductie op de normale aanschafprijs van het boek ‘Voorbíj de Poort!’ voor de duur van drie maanden vanaf de verschijningsdatum.

Als ‘begunstiger’ van de Foundation middels een bijdrage vanaf € 75,-- per jaar krijgt u 40% reductie op de entreegelden van maximaal 2 lezingen op jaarbasis, naast de reductie op de normale aanschafprijs van het boek ‘Voorbíj de Poort!’ voor de duur van drie maanden vanaf de verschijningsdatum.

Door een bijdrage vanaf € 95,--, bent u ‘beschermer’ van de Foundation. U krijgt 50% reductie op de entreegelden van maximaal 2 lezingen op jaarbasis, naast de reductie op de normale aanschafprijs van het boek ‘Voorbíj de Poort!’ voor de duur van drie maanden vanaf de verschijningsdatum.

U kunt de Stichting ook tot een door u zelf gewenst ander bedrag steunen bij wijze van een vrije gift . Vanaf € 50,-- bent u ‘vriend’ van de Foundation, vanaf € 75,-- ‘begunstiger’, en vanaf € 95,-- ‘beschermer’, met voorgaande voordelen. Bij voldoende aanmeldingen wordt tevens beoogd om een jaarlijkse bijeenkomst met een speciaal programma voor donateurs van de Foundation te organiseren.

Aanmelding als donateur kan online plaatsvinden - klik hier

Schenkingen en legaten

Indien u de visie en missie van de Foundation op een bijzondere wijze toegenegen bent, is een notariële schenking of een legaat een speciale mogelijkheid om daar uw uiting aan te geven. Neemt u daarvoor contact op met een notaris voor nadere informatie, en met de Stichting omtrent haar tegenprestatie.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar om het reilen en zeilen van de Foundation daadwerkelijk handen en voeten te geven. U wilt als zodanig een praktische bijdrage leveren, omdat u zichzelf in haar doelstelling en visie herkent, en tegelijkertijd over de tijd en over uw talent of specifieke vaardigheden beschikt. De Stichting is gediend met vrijwilligers die kwaliteiten bezitten binnen uiteenlopende disciplines. Bijzonder welkom zijn: degenen die bij gelegenheid van activiteiten praktische behulpzaam willen zijn, zij die kunnen plannen en organiseren, administratief of financieel onderlegd zijn, grafici en designers, (nieuwsbrief-) schrijvers, vertalers van teksten naar het Engels, Duits en Frans, musici, en kunstenaars. Indien u zich geroepen voelt wordt u uitgenodigd om contact met de Stichting op te nemen.